WYNAGRODZENIE
Kancelaria zapewnia indywidualne podejście do Klienta, a także wysoki poziom świadczonych usług, przejrzystość co do zasad współpracy oraz rzetelność i terminowość w realizowaniu zleceń. Każda sprawa rozpatrywana jest w sposób wszechstronny, co pozwala na osiągniecie satysfakcjonujących dla Klientów efektów. Dlatego też wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie po rozmowie z klientem i stanowi wypadkową następujących czynników: charakteru sprawy, nakładu pracy i zawiłości sprawy, wartości przedmiotu sprawy, czasu trwania postępowania.
 
Proponowane są następujące modele rozliczeń:
 
ROZLICZENIE GODZINOWE - wynagrodzenie uzależnione jest od liczby godzin poświęconych danej sprawie.
 
WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE - (preferowane przy stałej i długoterminowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych) jest ono ustalane z góry, w postaci stałej miesięcznej stawki.
 
WYNAGRODZENIE ZA PROWADZENIE KONKRETNEJ SPRAWY SĄDOWEJ- wynagrodzenie takie ustalane jest indywidualnie w zależności od wartości przedmiotu sporu lub stopnia skomplikowania i czasu poświęconego do wykonania usługi. Dodatkowo część wynagrodzenia może stanowić premia za wynik sprawy.